Cartografia i fotogrametria

Cartografia i fotogrametria


Actualment, els RPAS / UAV o comunament denominats drons, s'han convertit en una eina clau utilitzada en els treballs de fotogrametria aèria per a l'obtenció de productes topogràfics i cartogràfics. Aquests són capaços de sobrevolar l'àrea de treball portant diferents tipus de càmeres, radars i sensors, que utilitzats amb diferents sistemes de navegació i control de vol, registren la posició de les preses, permetent obtenir una informació completa i precisa del terreny sobrevolat.


A Topland oferim tot tipus de serveis de cartografia i fotogrametria :


 

Models digitals del terreny 3D

Restitució de cartografia georeferenciada

Ortofotos

Inspecció remota de llocs inaccessibles

Seguiment visual d'obres

Fotografia aèria

Vídeo aeri

 La fotogrametria és la ciència que realitza mesures prenent com a base fotografies amb la finalitat de determinar característiques mètriques i geomètriques dels objectes fotografiats, com la mida, forma i posició.


L'objectiu principal de la fotogrametria és la confecció de plànols topogràfics mitjançant l'ús de fotografies aèries o terrestres i l'anàlisi quantitativa i qualitativa de la imatge. Encara que l'elaboració de plànols topogràfics no és l'única aplicació, ja que per mètodes fotogramètrics és possible determinar les coordenades de punts de control en el terreny, dissenyar carreteres, càlculs volumètrics i moltes altres aplicacions d'enginyeria civil. També té aplicacions no topogràfiques, com l'estudi de la deformació d'estructures i l'aixecament de façanes, edificis i monuments per a la seva posterior restauració.