Topografia Penelles Topland

Topland topografia li ofereix tot tipus de serveis a Penelles.

Aixecaments topogràfics, mesurament de parcel·les, replantejaments, certificats de cadastre, plànols topogràfics i planimètrics són alguns dels serveis més sol·licitats.

Els nostres topògrafs professionals estan equipats amb les eines i la tecnologia més modernes per a la realització de tot tipus de treballs de topografia a la zona de Penelles ( Lleida )i la seva comarca.

 Li oferim els nostres serveis de topografia a Penelles donant-li sempre qualitat als millors preus del mercat.

Entre els nostres treballs i estudis topogràfics més habituals a Penelles es troben els següents:

 

Aixecaments topogràfics.

Replantejos en general.

Amidament de parcel·les i finques.

Seguiment d'obres.

Mesuraments i cubicacions.

Plànols topogràfics i planimetrics.

Cartografia i fotogrametria.

Gestió cadastral (investigació històrica i cadastral de propietats).

Resolució de discrepàncies i problemes cadastrals.

Certificats i informes de georeferenciació en coordenades UTM i arxius GML.

Replanteig de límits de parcel·les, delimitacions, segregacions i particions.

Realització de projectes de reparcel·lació.

Servei de peritatge judicial topogràfic.

Control geomètric i seguiment d'obres.

Replanteig d'obra civil i edificació.

Cubicacions, moviment de terres, perfils, seccions, etc.

Auscultació per a control de deformacions i planeitat.

Encaix d'eixos en planta i rasants.

Seccions tipus de carreteres, canals, túnels ...

Anivellacions

 

Els nostres principals clients a Penellessón empreses, particulars, arquitectes, constructores i promotores, administracions públiques, ajuntaments, enginyeries i consultories, gestories i advocats, etc.

Topland realitza tot tipus d'estudis de topografia, des de petites parcel·les a àrees extenses, a tota la comarca de Penelles i a la província de Lleida. Els projectes són realitzats pels nostres topògrafs professionals, i cada un d'ells és adaptat a les particularitats que requereix el client.

El tracte personalitzat i l'anàlisi de cada projecte i treball topogràfic en particular a tots els nostres clients és una característica indispensable en tot el que fem com a empresa de topografia.

Portem desenvolupant ininterrompudament durant més de vint anys projectes i estudis topogràfics de tot tipus aPenelles.

Si precisa d'algun dels nostres serveis de topografia a Penelles, contacti amb nosaltres. L'atendrem amb professionalitat i li prepararem un pressupost sense cap compromís.