Topògrafs a La Pobla de Claramunt Topland

Topland topògrafs ofereix tot tipus de serveis de topografia a La Pobla de Claramunt.

Aixecaments topogràfics, mesurament de parcel·les, replantejaments, cadastre, plànols topogràfics i planimètrics són alguns dels serveis més sol·licitats.

Els nostres topògrafs professionals compten amb una gran experiència i estan equipats amb les eines i la tecnologia més punteres per a la realització de tot tipus de treballs topogràfics a la zona de La Pobla de Claramunt ( Barcelona ) i la seva comarca.

Li oferim els nostres serveis com topògrafs a La Pobla de Claramunt donant-li sempre qualitat als millors preus del mercat.

Entre els nostres treballs i estudis topogràfics més habituals a La Pobla de Claramunt es troben els següents:

 

Aixecaments topogràfics.

Replanteig en general.

Mesuraments de parcel·les i finques.

Seguiment d'obres.

Amidaments i cubicacions.

Plànols topogràfics i planimètrics.

Cartografia i fotogrametria.

Gestió cadastral (investigació històrica i cadastral de propietats).

Resolució de discrepàncies i problemes cadastrals.

Certificats i informes de georeferenciació en coordenades UTM i arxius GML.

Replanteig de límits de parcel·les, delimitacions, segregacions i particions.

Realització de projectes de reparcel·lació.

Servei de peritatge judicial topogràfic.

Control geomètric i seguiment d'obres.

Replanteig d'obra civil i edificació.

Cubicacions, moviment de terres, perfils, seccions, etc.

Auscultació per a control de deformacions i planeitat.

Encaix d'eixos en planta i rasants.

Seccions tipus de carreteres, canals, túnels ...

Anivellacions.

 

Treballem per a empreses, particulars, arquitectes, constructores i promotores, administracions públiques, ajuntaments, enginyeries i consultories, gestories i advocats, etc.

La nostra empresa realitza estudis de topografia des de petites parcel·les a àrees extenses a tota la comarca de La Pobla de Claramunt i a la província de Barcelona. Els projectes són realitzats per Topògrafs professionals, i són visats pel Col·legi de Topògrafs, si és el que necessita.

El tracte personalitzat i l'anàlisi de cada projecte i treball topogràfic en particular a tots els nostres clients és una característica indispensable en tot el que fem com topògrafs.

Portem desenvolupant ininterrompudament durant més de 20 anys projectes i estudis topogràfics de tot tipus a La Pobla de Claramunt.

Si precisa d'algun dels nostres serveis com topògrafs a La Pobla de Claramunt, contacti amb nosaltres. L'atendrem amb professionalitat i li prepararem un pressupost sense cap compromís.