Aixecaments topogràfics

Aixecaments topogràfics


Els aixecaments topogràfics són una base imprescindible per a la realització de qualsevol projecte d'arquitectura o enginyeria, tant en terrenys urbans com rústics. També són una eina necessària per a la resolució de discrepàncies en parcel·les o propietats entre veïns confrontants o per a l'actualització de dades tant registrals com cadastrals. A Topland l'assessorarem sense compromís per a l'obtenció del topogràfic més adequat en cada cas.


A Topland realitzem aixecaments topogràfics de tot tipus: rústics, urbans, de petites i grans extensions, d'edificis, etc. Segons les característiques del projecte o les necessitats del client realitzem el treball en 2D o 3D i a qualsevol escala de detall. L'aixecament topogràfic ens permetrà generar de forma precisa tots els fitxers i plànols necessaris per a una correcta realització del projecte, models digitals del terreny (MDT), modelats 3D, seccions, perfils, alçats, cubicacions, etc.


Realitzem aixecaments topogràfics de parcel·les rústiques i urbanes, carrers i espais urbans, zones esportives, escoles, zones industrials, urbanitzacions, parcs, infraestructures viàries, ferroviàries i marítimes, etc.


També realitzem aixecaments topogràfics d'edificis, interiors i exteriors, planímetrics o verticals. Tant si es tracta d'una rehabilitació, una ampliació, o per la gestió o conservació del patrimoni arquitectònic, la nostra àmplia experiència farà que els plànols realitzats s'adeqüin perfectament a les seves necessitats. Els aixecaments es realitzen per mètodes clàssics, amb fotografia rectificada o combinant-lo amb escàner-làser.