Obra civil i edificació

Obra civil i edificació


L'ajudem a realitzar la seva obra des de l'aixecament inicial fins al "as built" final, passant per tots els processos que puguin haver: encaix del projecte, replanteig d'estructures, càlcul de moviment de terres, modificacions de traçats, etc.

Realitzem tot tipus de suport topogràfic a qualsevol obra d'edificació u obra civil.

Control geomètric i seguiment d'obres.
Replanteig d'obra civil i edificació.
Cubicacions, moviment de terres, perfils, seccions, etc.
Auscultació per a control de deformacions i planeitat.
Encaix d'eixos en planta i rasants
Seccions tipus de carreteres, canals, túnels ...
Anivellacions

Tot projecte constructiu, ja sigui d'edificació o d'obra civil requereix d'una base sòlida. Aquesta és l'aixecament topogràfic de l'estat actual del terreny que servirà per conèixer les característiques i limitacions de l'emplaçament. 

Per al desenvolupament de l'obra Topland topògrafs li ofereix el servei de replanteig de dades, el control de qualitat de l'obra, el càlcul de moviments de terres i l'aixecament final as-built.